Басып шығару
PDF

ЖезУ сапа менеджмент жүйесінің ішкі құжаттар тізімі

 

Құжаттар атауы

Құжаттың сәйкестендіру номері

Ережелер

Оқу кеңесі туралы

001 – 2017 СМЖ ҚЕ

Оқу-әдістемелік кеңес туралы

014 – 2016 СМЖ ҚЕ

Сараптама комиссиясы туралы

 015 – 2016 СМЖ ҚЕ

«Келешек» УСмМ ҒЗО туралы

017 – 2016 СМЖ ҚЕ

Магистратура туралы

018 – 2017 СМЖ ҚЕ

Университеттің кураторлар кеңесі туралы

019 – 2015 СМЖ ҚЕ

Аттестациялық комиссия туралы

020 – 2018 СМЖ ҚЕ

Қамқоршылар кеңесі туралы

021 – 2015 СМЖ ҚЕ

Ғылыми-әдістемелік кеңесі туралы

022 – 2016 СМЖ ҚЕ

ЖезУ түлектеріне арналған бос орындар жәрмеңкесі туралы

023 – 2016 СМЖ ҚЕ

Бакалаврлар мен магистранттар үшін гранттар, шәкіртақылар мен жеңілдіктер туралы

023 – 2015 СМЖ ҚЕ

Дипломдық жұмыстар (жобалар) мен магистрлік диссертацияларды плагиатқа тексеру туралы

024 – 2015 СМЖ ҚЕ

ЖезУ студенттері, оқытушылары мен қызметкерлерінің академиялық ұтқырлығы туралы

025 – 2017 СМЖ ҚЕ

Студенттерді қолдау қызметі туралы

026 – 2015 СМЖ ҚЕ

Эдвайзерлердің қызметі туралы

027 – 2015 СМЖ ҚЕ

Еңбекақыны төлеу туралы

028– 2016 СМЖ ҚЕ

Ынталандыру, әлеуметтік кепілдіктер мен жеңілдіктер туралы

029 – 2016 СМЖ ҚЕ

ЖезУ-дің жас ғалымдарының кеңесі туралы

030 – 2016 СМЖ ҚЕ

ЖезУ-дің қабылдау комиссиясы туралы

031 – 2017 СМЖ ҚЕ

Ұйымның стандарттары (ҰС)

Дипломдық жоба (жұмыс) мен сапа менеджмент жүйесінің құжаттарын нормативтік бақылау

1.002 – 2015 СМЖ ҰС

Ісқағаздарды жүргізу және мұрағаттық жұмыстар

1.003 – 2015 СМЖ ҰС

ЖезУ-дің ішкі тәртіп ережелері

2.004 – 2015 СМЖ ҰС

Қаржылық басқару

3.001 – 2015 СМЖ ҰС

ЖезУ кітапханаларының ақпараттық қорларын басқару

3.002 – 2015 СМЖ ҰС

Өндірістік ортаны басқару. Инфрақұрылымды жұмыс жағдайында қамтамасыз ету

3.003 – 2016 СМЖ ҰС

Еңбекті қорғау мен қауіпсіздікті басқару

3.004 – 2016 СМЖ ҰС

Сатып алуды басқару және жеткізушілерді таңдау

3.005 – 2016 СМЖ ҰС

Профессор-оқытушылар құрамы лауазымдарының қызметтерін конкурстық ауыстыру ережелері  

3.006 – 2016 СМЖ ҰС

Білім қызметтерін әзірлеу және жобалау

4.001 – 2016 СМЖ ҰС

Талапкерлерді іріктеу үдерісін басқару

4.002 – 2015 СМЖ ҰС

Сәйкестендіру және қадағалау

4.003 – 2018 СМЖ ҰС

Оқу және оқу-әдістемелік ұйымдастыру үдерістерін басқару

4.004 – 2016 СМЖ ҰС

Тәрбие жұмыстарын басқару

4.005 – 2015 СМЖ ҰС

Студенттердің ғылыммен айналысу үдерістерін басқару

4.006 – 2014 СМЖ ҰС

Мамандықтардың оқу-әдістемелік кешендері. Пәндердің оқу-әдістемелік кешендері

4.007 – 2016 СМЖ ҰС

Тұтынушыларға байланысты үдерістер. Түлектерді бөлу және жұмысқа орналастыру тәртібі

4.008 – 2016 СМЖ ҰС

Кредиттік оқыту технологиясы бойынша (бакалавриат) оқыту-ұйымдастыру үдерістерін басқару

4.009 - 2015 СМЖ ҰС

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру Орталығында кадрларды даярлау және қайта даярлау курстарында оқытуды ұйымдастыру

4.010 – 2017 СМЖ ҰС

Студенттердің кәсіби тәжірибесін ұйымдастыру

4.011 – 2016 СМЖ ҰС

Магистратурадағы оқу-ұйымдастыру үдерістерін басқару

4.012 – 2017 СМЖ ҰС

Арақашықтықтан оқытудың технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру

4.013 – 2017 СМЖ ҰС

Білім бағдарламалары мен эллективті пәндер каталогын әзірлеу

4.015 – 2017 СМЖ ҰС

Әдістемелік нұсқаулықтар (ӘН)

Кадрлық ісқағаздарды жүргізу тәртібі

СМК МИ 1.001 – 2015 СМЖ ӘН

ЖезУ-де азаматтардың өтініштерін қарау тәртібі

2.002 – 2015 СМЖ ӘН

ЖезУ профессор-оқытушылар құрамы рейтингісінің жүргізілу тәртібі  

3.002 – 2018 СМЖ ӘН

Оқу жұмыс түрлерін ұйымдастыру және өткізу тәртібі

4.001 – 2014 СМЖ ӘН

Пәндердің оқу-жұмыс бағдарламалары мен силлабустарын әзірлеу

4.002 – 2017 СМЖ ӘН

Білім алушылардың мемлекеттік қорытынды аттестациясын өткізу ережелері

4.003 – 2013 СМЖ ӘН

Академиялық топтардың кураторлары, старосталары. Үздік академиялық топты анықтайтын байқаудың өткізілу тәртібі

4.005 – 2015 СМЖ ӘН

ПОҚ пен студенттер арасында өткізілетін байқаулардың тәртібі

4.006 – 2015 СМЖ ӘН

«ЖезУ-дің үздік оқытушысы», «ЖезУ-дің үздік кураторы» байқауларын ұйымдастыру тәртібі

4.007 – 2015 СМЖ ӘН

Арақашықтықтан оқыту технологиясы бойынша пәндердің электронды оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеу

4.008 – 2011 СМЖ ӘН

Магистратурадағы мемлекеттік қорытынды аттестация

4.009-2016 СМЖ ӘН

ECTS типі бойынша кредиттерді қайта есесптеу әдістемесі

4.010 – 2016 СМЖ ӘН

Профессор-оқытушылар құрамының жеке жоспарын құру және жалпы жүктемесін есептеу тәртібі

4.011 – 2017 СМЖ ӘН

Кредиттік және арақашықтықтан оқыту технологиясы бойынша (соның ішінде модульдік білім бағдарламасы) білім алушылардың оқу жұмыс жоспарын әзірлеу тәртібі

4.012 – 2012 СМЖ ӘН

Бейнедәрістерді әзірлеу тәртібі

4.013 – 2012 СМЖ ӘН

АОТ бойынша білім алушылардың оқу үдерісін ұйымдастыру және білім сапасын бақылау, «PLATONUS» ААЖ-ға электронды журналды енгізу

4.014 – 2013 СМЖ ӘН

Студенттердің сабаққа қатысу журналын толтыру және білім сапасын қадағалау тәртібі

4.014 – 2014 СМЖ ӘН

ПОӘК-ті «PLATONUS» ААЖ-ға енгізу тәртібі

4.015 – 2013 СМЖ ӘН

Дипломдық жұмысты (жоба) жазу тәртібі

4.016 – 2013 СМЖ ӘН

Сабақ кестесін құру тәртібі

4.017 – 2017 СМЖ ӘН

Кафедралар мен институттардың жұмыс есептері

4.018 – 2013 СМЖ ӘН

Кафедраның жұмыс жоспарын құру тәртібі

4.019 – 2013 СМЖ ӘН

ЖОО-да институционалды аккредиттеуді жүргізу процедурасы мен ЖезУ жұмысы туралы өзіндік бағалау бойынша есебі

4.021 – 2013 СМЖ ӘН

Білім беру қызметін жүргізу туралы лицензияны рәсімдеу реттілігі мен алу процедурасы

4.022 – 2013 СМЖ ӘН

«ЖезУ-дің ҒЗЖ бойынша үздік оқытушысы» байқауын өткізу тәртібі

4.025 – 2014 СМЖ ӘН

Орта білім мектептеріндегі 11 сынып оқушылары арасында пәндік олимпиадаларды өткізу тәртібі

4.026 – 2014 СМЖ ӘН

Студенттердің пәндік олимпиадасын өткізу тәртібі

4.027 – 2014 СМЖ ӘН

Ө.А.Байқоңыров атындағы ЖезУ оқытушылары мен қызметкерлерінің корпоративті этика кодексі

4.028 – 2017 СМЖ ӘН

Ө.А.Байқоңыров атындағы ЖезУ студенттері мен магистранттарының ар-намыс кодексі

4.028 – 2017 СМЖ ӘН

Университет ПОҚ-ның ҒЗЖ ұйымдастыру және басқару туралы

4.029 – 2014 СМЖ ӘН

Тәжірибе бойынша есеп дайындау үшін тәжірибе бағдарламалары мен нұсқаулықтарын әзірлеу тәртібі

4.029 – 2016 СМЖ ӘН

«Үздік жас ғалым» байқауын ұйымдастыру тәртібі

4.030 – 2015 СМЖ ӘН

Тәрбие жұмысының мониторинг жүйесі

4.030 – 2016 СМЖ ӘН

ЖезУ-дің Стратегиялық даму жоспарын жоспарлау тәртібі

 4.031 – 2016 СМЖ ӘН

Студенттердің орталықтандырылған оқыту жүйесі

4.032 – 2016 СМЖ ӘН

Коммерциализациялауға инновациялық гранттарды алу үшін Өтінімдерді дайындау және ұсыну тәртібі

4.033 – 2016 СМЖ ӘН

Заң және жемқорлық

5.002 – 2015 СМЖ ӘН